Menu

Nøgler

Nøgler til skabe og klublokale udleveres af én fra bestyrelsen.

Udleverede nøgler må ikke overdrages til andre trænere eller holdledere, men skal afleveres til én fra bestyrelsen.

Nøgler til kiosken udleveres kun til medlemmer af kioskudvalget. Se evt. under dette punkt.

Luk