Menu

Forældrekørsel

Kørsel til kampe og stævner foregår i udgangspunkt i private biler – forældrekørsel

Træner/holdleder vil lave en plan for kørsel, når kampprogrammet kendes. Hvis dit barn ikke spiller på et fast hold, melder træner /holdleder ud omkring kørsel fra gang til gang -  oftest ved at spørge – hvem kan køre.

Trænere og ledere kører med i forældre´s og spillere´s biler, så de ikke skal ligge bil til.

Det er en selvfølge:

  • At hver bil ikke har flere passagerer end der er seler i bilen og at passagerne er spændt fast.
  • At chaufføren ikke er spirituspåvirket.
  • At hastighedsbegrænsninger overholdes.
  • At medlemmet ikke er forsikret gennem klubben og klubben fralægger sig et hvert ansvar ved ulykke.

Klubben udbetaler ikke kørselsgodtgørelse til forældrekørsel til udekampe.

Har træneren børn på holdet indgår vedkommende i den normale kørselsordning.

Luk