Menu

Generalforsamling Vorup FB Håndbold 2024

Referat fra generalforsamlingen

tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00 på Ulvehøj

(i selskabslokalerne, klubhuset, Møllevangsvej 9).

 

I henhold til klubbens love for den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskabsorientering
  4. 4. Behandling af indkomne forslag.

 

  1. Valg af:

 

     Formand                                                               for 2 år               

                         

     Sekretær                                                              for 2 år               

 

  1. Eventuelt

                            

Tom Johannessen bød velkommen til de  28 remmødte, og startede med at mindes Inge Rønne, John Ilsøe og Inge Hougaard, alle med en lang frivillig indsats for Vorup FB Håndbold.

Tom Johannessen startede med, at vi i afdelingen blev ramt af en helt igennem trist og uvirkelig besked, at Inge Rønne døde onsdag den 11.10.2023. og som tidligere på året mistede sin mand John Ilsøe. (august)

Det kom som et stort chok for os alle og der har været og er et stort tomrum efterfølgende, men vi har på bedste vis forsøgt kommet videre.

Inge og John betød meget for Vorup FB Håndbold - men Vorup FB betød også meget for Dem.

John havde det svært med sygdom de senere år og gik bort i august måned, hans virke de sidste år inden sin sygdom - var Partille Cup, hvor han sørgede for at alt blev klaret samt lister til kontingentopkrævning.

Inge havde sit virke som vi alle ved i hele afdelingen som formand, men især de små håndboldspillere og Lykkeligaen fyldte meget hos hende.

Vi mistede også i 2023 et mangeårigt medlem og tidligere spiller og leder Inge Hougaard, som var med i den gyldne tid for mange år siden og var en stor hjælp på køkkenholdet i 12 år., da vi afviklede det store håndboldstævne Vorup Cup.

Vores tanker går til de efterladte.

Lad os rejse os og mindes disse tre med tanke på de efterladte.

Derefter  gik vi over dagsordenen.

 

Pkt. 1

Valg af dirigent:

Valgt: Thomas Råby – han kunne konstaterer at generalforsamlingen var indkaldt lovligt i henhold til foreningens love og læste dagsordenen op inden bestyrelsens beretning blev læst op.

 

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning som var delt op i den administrative del og den sportslige del.

Den administrative beretning. Formand Tom Johannessen

Det frivillige arbejde i Vorup FB Håndbold

Jeg vil begynde min beretning med at takke alle vores frivillige i Vorup FB Håndbold for det utrættelige arbejde der ligges, for at få det hele til at fungerer. Uden engagerede frivillige, som finder glæde ved at medvirke i klubben, så ville klubarbejdet reelt forsvinde. Enhver klub der er drevet af frivillige, giver et meget væsentligt bidrag til livet i klubben og de aktiviteter, der foregår.

Det er derfor vi har en god og sund afdeling.
Derfor TAK til alle, der lægger et frivilligt arbejde i Vorup FB Håndbold i stort og småt. Det sætter vi stor pris på. Men vi har altid brug for mere hjælp til klubben, som træner, hjælpetræner eller holdleder eller til vores forskellige udvalg,
Så meld Dig/jer gerne, - der er masser af muligheder, hvis Du vil hjælpe.

Danskhåndbold Nord

Det er i denne sæson den nye struktur i Danskhåndbold er blevet implanteret, og vi kan kun sige der har været lidt start besvær. Der hvor vi kan se de største problemer er hos børnehåndbolden, der har det været svært at finde en rød tråd. Vi vil gerne have det lidt mere lokalt og mere struktur
så vi ved hvad der foregår.

Det er dog positivt, at D-rækken som ellers var skrinlagt, er taget op af posen igen.

Det har dog ikke været nemt i denne sæson at planlægge hjemmestævner, da flere hold ikke fik samme nøglenummer og derfor har vi ikke kunnet få ”de gode” lange stævner.

Arena Randers

Det har været lidt af en udfordring med hensyn til hal tid om lørdagen på Ulvehøj. Der har været mange aflysninger, hvilket er gået ud over de helt små og Lykkeligaen, som er blevet flyttet rundt med og i sidste ende har vi måttet aflyse træningen, ligeledes har vi måttet rykke andre kampe til Tirsdalensskole, eller aflyse træningen.

Økonomien ser ikke for godt ud for Arenaen og der var et underskud på 3 mill. Og der er bevilliget kr. 7,5 mill. fra kommunen, som vil betyde, at driften kan se fornuftig ud, og en konkurs undgås.
Samarbejde på tværs af Vorup FB
Der har i det forgangne år være en del samarbejde på tværs i foreningen, hvilket har medført fælles indkøb af en maskot og en hoppeborg.

Der er også opsat infoskærme i hallen og i omklædningsbygningen, så vi på tværs af afdelingerne kan promovere vores sponsorer, events og arrangementer i klubben, hvilket er et godt tiltag.

Cykelpuljen. Christiansborg

Der er fra Cykelpuljen afsat 226 mio. kr. til medfinansiering af kommunale anlægsprojekter i 2024. I 2025 er der afsat 318 mio. kr. til medfinansiering af kommunale anlægsprojekter
Forvaltningen i Randers kommune har indstillet til miljø- og teknikudvalget. - Udvalget har truffet beslutning om at ansøge om projektet Stiforbindelse mellem Hammelvej via kvægtunnel under E45 og Bøsbrovej. I den forbindelse ønskede udvalget, at forvaltningen undersøger muligheden for at udvide projektet med underføring af Bøsbrovej i svinget ved Obo vej.

Jeg kunne godt tænke mig en underføring under Hammelvejen ved Møllevangsvej.

Alt dette for at få en bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier der styrker pendling. Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet • Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet og fritidsaktiviteter. Anslået ca. 7 mill.

Årets leder i Vorup FB
Ann Rønne blev på Old Boys generalforsamling den 17. november 2023 hædret med titlen Årets leder i Vorup FB. -  tillykke Ann

Rejselegat SIKR
John Blumensaat modtog SIKRs rejselegat på kr. 5000,- ved sportsgallaen i januar.
John har været med i Vorup FB siden 1971 og med mange forskellige poster og i flere afdelinger og er nu med i Sponsorudvalget her i Håndboldafdelingen - tillykke John

Æresmedlemmer
Vorup FB fik også i 2023 to nye æresmedlemmer i det Leif Råby og Finn Christiansen blev tildelt hæderen. – tillykke.

10 års nål
Christina Andreasen modtog 10 årsnålen ved afslutningsfesten i fredags 12.4.2024 tillykke til Christina og tak for Din indsats.

Årets leder i Vorup FB Håndbold

I forbindelse med kåringer så vil John Blumensaat skænke en vandrepokal til Vorup FBs håndbold-
afdeling til Årets leder fra næste sæson medfølgende kr. 1000,- denne gestus har vi taget i mod og takker John for initiativet.

Sportslige resultater
Her vil jeg overlade den del til Morten Olesen, som vil fortælle lidt om hvad der er sket.
Men vil dog godt komme omkring samarbejdet med Vorup/Kristrup. Og RHK-RHH.

Senior

På seniorsiden har det været en svær sæson. Vi var enige om, at der ikke var potientale til hold i både 3. div. og Danmarksserien og valgte at trække vores hold i Danmarksserien, da vi ikke kan lave holdfællesskab i et holdfællesskab, begge foreninger er i forvejen med i Randers HK. Så vi blev enige med Kristrup BK om at spillerne spillede som Kristrup BK. Der har været en del udfordringer i forhold til resultater og forventninger, og vi har i januar måttet sige farvel til træneren for holdet i 3. division, og desværre er det blevet til nedrykning efterfølgende.

Ungdom
På ungdomssiden har der været et fint samarbejde i U-13 piger, hvor der har været 4 hold tilmeldt turneringen, og det er besluttet at udvide dette til U-15 for den kommende sæson.

U-11 piger har haft træningsfællesskab, men ikke holdfællesskab, hvilket også har været fint.

Randers HK og HH
Vores bidrag til disse holdfællesskaber har været gode, og vi bakker op om disse, så vi igen kan hæve overliggeren og få hold med i toppen af håndbolden, og det gælder både ungdom og senior.
for Randers HK’s vedkommende er seniorerne på vej efter en flot sæson er gået sikkert igennem 2. division og til næste sæson er at finde i 1. division – et flot arbejde der gøres.

 

På ungdomssiden er vi dog endnu ikke der hvor vi skal være. U-17 har ligesom U-19 deltaget i 1. division B, så der er et stykke vej til, vi igen kan komme op på det niveau vi tidligere har været.

På herresiden har Randers HH ligget i toppen af 3. division gennem hele sæsonen og skal i oprykningsspil til 2. division.

U-19 kom i 1. div. A U-17 kom i 1. div. B. og har gjort det godt.

Kandis

Vi havde sidste forår et stort arrangement i hallen, hvor vi genoplivede halbal og havde en fest med Kandis og med mange menneske, hvilket også gav en god skilling til klubkassen.
hvilket betød, at vi blandt andet ikke satte medlemskontingentet op, og at vi kunne tilbyde en klubdragt til en god pris.
Et arrangement som gentages igen til september i år.
Tak til alle der deltog før under og efter festen.

Partille Cup
Dette stævne som vi deltager i hvert andet år, er der igen i år tilmeldt 103  spillere og ledere og vi deltager med 11 hold og der venter alle en fantastisk oplevelse, som de vil tænke tilbage på langt ud i fremtiden, for mit vedkommende ser jeg tilbage på den første gang jeg deltog tilbage i midten af 1970 erne, hvor vi spillede på stenmel -og asfaltbaner – det er dog blevet til kunstgræs nu - hvilket er noget mere behageligt.
Jeg vil gerne takke alle trænere, ledere og forældre der har hjulpet til for at Vi kan give vores spillere muligheden for at deltage, at I bruger en uge på dette er prisværdigt.

Beach Håndbold
Vi afviklede Beach stævne på Tronholm, med rekordtilmelding med 100 hold. Det var en god dag med godt humør og gode kampe fra kl. 9.00 – 19.00. Det er ved at blive en tradition for afvikling af dette stævne og Vi arranger igen i år den 15. juni sammen med Danskhåndbold Nord. Der kræves et stort forarbejde inden sådan et stævne kan gennemføres, det være sig kontakt til kommunen, få banerne klar, få eltavle op, toiletvogn bestilt og salgsbod opstillet, men der har vi heldigvis folk der vil hjælpe og en tak for det til alle involverede.

DM for seniorer afvikles den 29. juni 2024, hvor vi ikke vil kunne magte at være medarrangør. Det vil trække på mange resurser, som vi ikke mener at have, da vi har stævnet den 19. juni og skal til Partille Cup om mandagen. Indsatsen vil ikke stå mål med den økonomiske gevinst.

Håndboldskole
Vi afviklede håndboldskole med 70 deltagere som havde en god og lærerig uge i august. En stor tak til alle involverede, men en særlig tak til (Lulu) Louise Jensen som var tovholder.
Vi arrangerer håndboldskole igen i år i uge 32, hvor vi har U-11, U-13 og U-15, vi har lagt et loft på 100 deltager hvor vi fordeler dem i henholdsvis Tirsdalensskole og Ulvehøjhallen og igen med Lulu som tovholder. U-11 og U-13 er booket med 50 og ca. 25 på venteliste. U-15 er der stadig ledige pladser. Ca. 20 tilmeldte på nuværende tidspunkt.

Lys og røg
I forbindelse med et Brag i hallen har vi lejet lys og røg, det fik vi mulighed med Carsten Jensens hjælp for at købe til fornuftige penge, så vi nu også har det til andre arrangementer.
Der er også som i fællesskab med fodboldafdelingerne indkøbt en hoppeborg og en maskot, som kan bruge til vores arrangementer – det kunne være til et åbent halarrangement – afslutning for de små spillere – og der er sikkert mange andre ideer til at bruge tingene på.

Afslutningsfest

Vi holdt børne -og ungdomsafslutning i fredags med ca. 350 deltagere flot arbejde af aktivitetsudvalget og U-13 pigerne og vi blev ledet godt igennem af Jesper Jul Nielsen som toastmaster og fik det hele til at klappe.
Det er fantastisk at se så mange glade mennesker sådan en aften, hvor der blev givet medaljer, pokaler samt diplomer – noget spillerne og forældrene ser frem til.

Kiosken
Angående kiosken har Torben igen gjort en stor indsats sammen med sit udvalg – tak for det. Det er ikke det samme at komme i en hal, hvis ikke der er åbent i kiosk eller café, så vi kan få en kop kaffe, en pølse eller noget snolder. Der er efterhånden mange haller, der ikke har den mulighed, hvilket gør den samlede oplevelse lidt flad, så vi skal gerne have dette aktiv også i fremtiden.

So Me

Det er ingen hemmelighed, at de sociale medier har en indflydelse på vores dagligdag, det er derfor vigtig vi som forening sørger for, at vi får ”den gode historie” fortalt. Det være sig på vores hjemmeside, instagram, Messenger og Facebook samt hvis der er mulighed i de lokale aviser.
Det har stor værdi at skabe en attraktiv klub, hvor vi kan tilbyde et godt idrætsmiljø og tiltrække medlemmer, så vi kan udvikle os både på og udenfor halgulvet. Det er en opgave der ligger hos alle der er en del af Vorup FB-håndbold. Anita er tovholder for at vi får det publiceret og jeg vil gerne takke Anita for indsatsen.

SparNord Fonden
Vi har i den forgangne sæson søgt SparNord Fonden om midler til en springmadras og en ”hule” til Lykke Ligaen og de små spirende talenter om lørdagen og fået kr. 15.000 hvilket har været en stor hjælp til indkøbet. Og jeg skal hilse at sige det bliver brugt i stor stil.
det er nok et af de steder vi i fremtiden skal bruge noget tid på og finde muligheder i for at få penge til rekvisitter og andet der kan komme til gavn for klubben vores medlemmer.

Sparekassen Danmark fonden
Vi har også fået kr. 5000,- fra Sparekassen Danmark fonden, da der er en bedsteforælder, som er ansat i Sparekassen Danmark, har tænkt på os. Hver medarbejder i Sparekassen Danmark kunne donere de kr. 5000,- som i dette tilfælde faldt på Vorup FB Håndbolds yngste spillere, som nu har fået nye bolde.
Tak for den fine gestus.

Sponsorudvalg.
Med hensyn til Sponsorudvalget er det et af de områder hvor der skal sætte ind, det er en svær opgave, men det er vigtigt at vi får eksterne indtægter i form af sponsorater. Det har haltet med at få folk til dette udvalg, men John Blumensaat har været tovholder når der er tegnet sponsorater og sørget for at forny vores skilte i hallen. Tak for indsatsen til John.  - Og tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere.

Halinspektør
Thomas som nu er ved at være ”gammel” i faget, vil jeg gerne takke for samarbejdet, og jeg ved med de resurser der er i Arena Randers timemæssigt og vedligehold af hallen ikke er de bedste betingelser at arbejde under, men jeg synes vi har en pæn og præsentabel hal som efterhånden har en del år på bagen. (1983)                                                                                                                                             

Kontoret
Tak til Thomas Råby for sit engagement og altid hjælpsomhed når vi henvender os, det er noget vi sæter stor pris på og letter vores daglige arbejde.

Hovedforeningen
Jeg vil gerne takke hovedforeningen for samarbejdet i den korte tid jeg har deltaget, og talt for håndboldafdelingen, der er mange ting der iværksættes, som måske ikke bemærkes af den enkelte,
men der laves mange tiltag som bliver besluttet eks. Fitness afd., Beach bane, Padelbaner og Post Nords pakkepost er opsat ved hovedbygningen.
Og så har vi fået sat en info skærm op i hallen og i omklædningsbygningen, som vil orientere om arrangementer og events på tværs af afdelingerne, samt promoverer vores sponsorerer.

Bestyrelsen
Tak bestyrelsen for et godt og samarbejde og for den gode tone der har været. Det har været en fornøjelse at holde vores månedlige møder - også efter jeg har fungeret som formand.

Afsluttende bemærkninger – slut for mit vedkommende.

Som afslutning på min beretning vil jeg gerne endnu en gang takke alle med tilknytning til Vorup FB-håndbold for den store indsats, som der ydes hver dag, en indsats der ikke kan gøres op i penge. Vores tidligere ungdomsformand Mogens Jensen har en gang regnet på, hvor mange timer der bruges på frivilligt arbejde, og det var enormt, hvis det skulle omregnes i kroner.

For mit eget vedkommende vil jeg gerne takke af, jeg har været med i Vorup FB-håndbold i næsten 50 år. Nu er der andre der tager over, og jeg er sikker på, det er gode mennesker der kommer til,
sammen den siddende i bestyrelse hvis ellers det går som planlagt under punkt 5

og jeg ser også at Vorup FB-håndbold i fremtiden vil være en vigtig medspiller i Vorup FB og i Håndbolddanmark.

 

Den sportslige beretning Morten Olesen

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til vores træner/ledere, uden jer ingen klub. I gør et kæmpestort stykke arbejde ude i holdene samt i klubben – tak for det.

Det er en uvurderlig indsats i bigrager med, at i som frivilligere kommer med jeres viden, kompetencer og flid til VFB. Mange er taknemmelige for jeres indsats.

Det ses ikke kun på resultaterne, dem taler vi om senere. Det der røre mig mest, er de miljøer i alle skaber for vores medlemmer. Miljøer hvor spillerne kan være trygge, de kan udvikle sig, de kan dygtiggøre sig, have det sjovt

Det ses tydeligt både til træning og til kampene, klubben er blevet mere samlet på tværs af køn og årgang. Der er større aktivitet og opbakning i hallen i weekenderne. Man kan mærke glæden ved at være en del af noget større. Det skal vi dyrke endnu mere som klub.

 

Vi har haft næste 20 hold tilmeldt turneringerne i denne sæson. Hvor flere hold har spillet med i toppen af deres puljer. Nogle har rykket op til jul, nogle har fundet deres puljer, nogle er kommet lang regionspillene. Vi har været til stævner, igen til Tornby. – super tur, med vægt på det sociale men også med gode resultater.

Vi har forsat holdsammenarbejde med vores sydlige venskabsklub KB. Det er et blomstrende samarbejde, der skal forsætte. Ikke nødvendigvis kun på de hold samarbejdet er i gang, men også på kommende projekter – hvor det giver mening for begge klubber. En stor tak for samarbejdet, og tillykke med den nye bestyrelse til KB.

Lige om lidt står den på Beach, et stævne som vi arrangerer med DHF. Sidste år over 100 hold tilmeldt, og bare fed dag i sandet. – vi har nu fået vores egen Beach bane ved tennisklubben, husk at brug den.

Så står den på Partille Cup, vores helt store tur som vi alle ser frem til. En kæmpe oplevelse for vores børn og unge. Jeg glæder mig meget.

 

Sæsonen 2023/2024 blev sæsonen med opstart af den nye DHF-struktur. Syntes det er gået fint, har ikke bemærket de store udfordringer for os. Det er dog lidt svært at få samlet så mange hjemmestævner som muligt. Samt kan det være svært at gennemskue niveauerne for holdene og rækkerne.

 

Stor tak til vores udvalg der knokler for at holde arrangementer, kiosksalg, sponsorer, SoMe, Partille og så meget andet. Vi havde en fin succes til Kandis koncert der gav overskud - penge der kommer tilbage til vores medlemmer. Det vil fremadrettet være nødvendig med disse arrangementer for økonomien, synligheden og så er det også ret sjov at være en del. Vi gør det hele igen til september. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden den store hjælp fra vores frivillig før/under/efter sådan et arrangement – Tusind tak.

Vi er en klub i en vis størrelse, hvilket gør at opgaverne er mange. Vi er i vækst, hvilket er godt – positivt og fedt. Der følger bare nogle større opgaver med, tingene bliver lidt mere komplekst og arbejdsbyrden bliver større. Vi er for få hold og økonomien for lille til at ansatte en profil til at løfte vores produkt – men har vi råd til ikke at gøre det på sigt? Det er noget der skal kigges mere seriøst ind i. Profilen til denne opgave kan være mange. Jeg ser det som en koordinator for vores yngste medlemmer, fra U11 og ned. De er vores fundamenter, og er en meget vigtig opgave for vores klub. En person der varetager og udvikler på vores børnehåndbold samt indgår i samarbejde på tværs af klubben, samt kunne håndtere administrative opgaver. Personen ville skulle være god i dialog og kunne se muligheder frem for begrænsninger i mennesker og klub udvikling. Stillingen kunne indeholde flere arbejdsopgaver afhængigt af hvilken vej vi vil gå. Det vil være spændende at se ind i. 

 

Tak for samarbejdet til alle der er impliceret i vores klub.

Medlemmer - sponsorer – faciliteter - forbund – foreninger – leverandører  

 

Begge beretninger blev godkendt med applaus.

 

Pkt. 3.

Regnskabsorientering Steen Scherfeldt

 

Steen Scherfeldt orienterede grundigt om regnskabet, hvor vi kommer ud med et plus

Der er vendt et underskud fra sidste år til et overskud i år.

 

Pkt. 4.

Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag

 

Pkt. 5.

Valg:

Administrativ formand for 2 år.

På valg:

Tom Johannessen                                                   ønskede ikke genvalg

Valgt                                                                             Morten Olesen

Sekretær for 2 år.

På valg:

Tom Johannessen                                                   ønskede ikke genvalg

Valgt                                                                             Anne Kielgast

 

Da Morten Olesen blev valgt til formand, skulle der vælges en sportslig/ungdomsformand for 1 år

 

Valgt                                                                             Steffan Sønderup

 

Bestyrelsen ønskede en udvidelse og supplerede sig medfølgende som blev valgt for 1 år

Valgt                                                                             Carsten Jensen

Valgt                                                                             Nicolai Kuch

Valgt                                                                             Katrine Fruerlund

 

Den valgte bestyrelse er nu:

Formand:                                                                   Morten Olesen

Sekretær:                                                                   Anne Kielgast

Sportslig/ungdomsformand:                                         Steffan Sønderup

Kasserer:                                                                    Steen Scherfeldt

Menig medlem                                                             Carsten Jensen

Menig medlem                                                             Nicolai Kuch

Menig medlem                                                             Katrine Fruerlund

 

 

 

Eventuelt:

John Blumensaadt, som har skænket Vorup FB Håndbold en lederpokal der vil blive udsat fra næste sæson, oplyste at der medfølger kr. 1000 de første tre år penge taget fra rejselegatet John modtog tidligere fra SIKR. En gestus der gav stor aplaus fra forsamlingen.

Mogens Jensen anbefalede, at man i afdelingen sørger for at ”polstre sig” til fremtiden, da han er bekymret for der ikke vil komme penge fra kommunen, som vil få en regning fra oprydningen ved jordskredet hos Nordic Waste. Den regning vil gå ud over alle i Randers Kommune – også foreningerne.

 

Finn Christiansen, Hovedformanden takkede for invitationen til den store afslutningsfest, og gav udtryk for sin begejstring at se så mange. Finn udtrykte også sin tilfredshed  for det store arbejde der bliver gjort.Vorup FB Håndbold.

Der er hovedgeneralforsamling den 23. maj 2024 kl. 19.00.

Herefter takkede Dirigent og formand forsamlingen og inviterede på pølser og forfriskninger som Carsten fra aktivitetsudvalget havde tilberedt.

 

Luk