Menu

Strategi og målsætning - Generalforsamling 2021

Referat fra Vorup FB Håndboldafdeling

Orientering om afdelingens strategi og målsætninger.

Torsdag den 1. juni kl. 20.00 På Ulvehøj (i selskabslokalerne)
ved Jesper Jul Nielsen og Tina Mariager

 

Jesper Jul Nielsen startede med en orientering om

Strategioplæg - den strategiske intention.

Vision Vi ønsker at være den fortrukne, lokale håndboldklub i Randers.

Mission Vi udvikler håndboldspillere med udgangspunkt i det hele menneske.

Værdigrundlag i Vorup FB Håndbold arbejder vi ud fra et stærkt værdigrundlag – både på og udenfor banen. Værdier er ikke noget vi har - det er noget vi gør.

Vilje – vi skaber begejstring og engagement.

Oplevelser – vi tager initiativ til socialt samvær og fælles oplevelser.

Respekt – vi er nysgerrige på og anerkender hinanden.

Udvikling – vi udfordrer og lærer af hinanden og vores omverden.

Plads – vi tager ansvar for fællesskabet med plads til alle.

Strategiske målsætninger – 8 punkter.

1. Sund og stabil økonomi

2. Øge tilvæksten af nye spillere

3. Fastholdelse af nuværende spillere

4. Sportslige kompetencer i et attraktivt trænermiljø og talentudvikling

5. Høj trivsel og stærk klubånd

6. Bidrage aktivt til at brede håndbolden ud i Randers.

7. Udnytte synergier til at styrke sociale relationer og fællesskab på tværs af årgange.

8. Kommunikationsstrategi for Vorup FB Håndbold.

Strategisk implementering

De 9 udvalg:

Sportsligudvalg ”sportslig kompetence og træningsmiljø”

Sponsorudvalg ”sund og stabil økonomi”

”kommunikationsstrategi”

Spiller udvalg ”fastholdelse af spillere”

(Ungdom og senior) ”høj trivsel og stærk klubånd”

Supportudvalg ”styrke sociale relationer og fællesskab på tværs af årgange”

(for trænere)

Kioskudvalg ”Sund og stabil økonomi”

Aktivitetsudvalg ”høj trivsel og stærk klubånd”

(interne aktiviteter)

Eventudvalg ”bidrage til at brede håndbolden ud i Randers”

(eksterne aktiviteter)

Nye medlemmer ”rekruttering af nye spillere”

Partille Cupudvalg ”styrke sociale relationer og fællesskab på tværs af årgangene”

Status hvor er vi?

Uddrag i mål og handlingsplaner

Sund og stabil økonomi

- alle udvalg har holdt et møde.

De enkelte udvalg fastsætter mål og udarbejder handlingsplan indenfor de strategiske målsætninger og koordinerer løbende med bestyrelsen.

 

 

 

Tina Mariager fortsatte med

Målsætning omkring kommunikation

I Vorup FB vil vi være åbne, transparente og nærværende i vores kommunikation – såvel internt i klubben som eksternt i forhold til vores omverden. Vi vil gøre kommunikation til noget alle bidrager naturligt og hyppigt med på hvert sit område – fra spillere til trænere, ledere, udvalg og bestyrelse.

Kommunikations strategi

- Den strategiske målsætning for kommunikation realiseres ved, at vi gør kommunikation til noget simpelt, nærværende og let for alle at bidrage med.

Det betyder at:

- Vi gør det enkelt – for simpelt behøver ikke at være kedelig.

- Vi bruger vores egne ord og gør det levende.

- Vi kommunikerer positivt, inddragende og altid med udgangspunkt i klubbens værdier.

- Vi deler viden med hinanden på tværs af udvalg, bestyrelse, trænere, ledere og spillere.

- Vi bruger kommunikation som aktiv måde at bygge på det høje frivillige engagement.

- Vi kommunikerer hyppigt og nærværende på sociale medier

- Vi engagerer alle i klubben i kommunikationsopgaven.

- Vi bruger kommunikation aktivt til at skabe opmærksomhed om håndbolden, Vorup FB og vores sponsorer.

- Vi kan ikke ikke-kommunikere – når vi ikke gør noget, er det også at kommunikere.

SoMe strategi

– sociale medier – Facebook – instagram.

digital strategi.

Det er meningen at udvalgte personer skal ”trænes” til at lægge indlæg på instagram.

 

Kommunikationsplan for bestyrelsen

Her var der et uddrag fra bestyrelsens kommunikationsplan, som tager afsæt i en afdækning af primære målgrupper – herunder formål, budskaber og valg af kanal som understøtter klubbens strategiske intention og målsætninger

 

Afslutningsvis var der dialog og input

Her blev der stillet nogle spørgsmål:

Der var flere der synes at informationsstrømmen i øjeblikket er meget stor eller for stor.

Der var forslag til at bruge andre kanaler. – evt. holdsport.

Forslag til at portrætter alle udvalgspersoner og hænge dem op på vores informationstavle i Ulvehøjhallen.

At omtale strategien ved forældremøderne i august/september.

 

Referent

Tom Johannessen

6.6.2021

Luk