Menu

Jes Sandberg Petersen

Kære Old Boys bestyrelse

Som formand for hovedbestyrelsen indstiller jeg hermed Jes Sandberg Petersen som årets leder 2020.

Jes begyndte sin karriere i Vorup FB i 2000 og har således været her i over 20 år.

Jes er lønnet nogle timer om ugen, men hans arbejdstid er overskredet alle ugens dage og han yder således en uvurderligt frivillig indsats for Vorup FB.

Hvad enten det er opstregning af baner i sidste øjeblik eller kamptøj der pludselig skal bruges – er Jes altid parat til at tage en ekstra tjørn.

Jeg ynder at kalde det interessetimer og dem har Jes en meget høj andel af. Det er ikke ofte at vores medlemmer og trænere ledere ser Jes i arbejde, da han arbejder fra tidlig morgen til eftermiddag.

Udover de faste opgaver der hjælper Vorup FB’s afdelinger med udførelse af mange og meget forskellige arbejdsopgaver.

Jes har også påtaget sig opgaven at passe kunstgræsbanen på Ulvehøj siden vi overtog dette arbejde for ca. 5 år siden – kunstgræsbanen har allerede holdt sig klart bedre end vores kollegaers. Kunstgræsbanen bestod også FIFA testen på trods af dens høje alder. Noget ikke andre baner i Europa havde kunnet klare. Det er udelukkende Jess fortjeneste og hans nidkærhed overfor Vorup FBs anlæg der har resulteret i dette flotte håndgribelige bevis.

Desuden har Jes også påtaget sig opgaven med at stå for udenoms arealerne på Ulvehøj. Også dette passes med samme omhyggelighed og ejerskab for opgaven som alle de øvrige opgaver han løser for Vorup FB.

I coronatiderne skulle der op streges mange ekstra steder – der skulle laves områder og opstreges håndboldbaner således de også kunne spille deres sport. Der skulle opsættes håndsprit standere og skilte med corona regler - Dette klarede Jes også i tillæg til sine mange andre opgaver.

Uden hans arbejdsiver og vilje til at gå forrest havde Vorup FBs anlæg ikke været på det høje niveau det er i dag.

Finn Christiansen
Formand hovedforeningen, Vorup FB.

Luk