Menu

Alf Bargisen

Hæder
 
1990 VFB 10 års nål
1992 Årets leder Vorup FB
1999 JBU 15 års nål
2005 DBU 25 års nål.
 
CV
 
1975 Træner (Dronningborg B)
1976 Træner (Dronningborg B)
1977 Træner (Dronningborg B)
1978 Træner (Dronningborg B)
1979 Træner (Dronningborg B)
1980 Holdleder Drenge
1981 Holdleder Drenge
1982 Træner Ynglinge og Næstformand Herreungdom
1983 Træner Ynglinge
1984 Træner Ynglinge og Bestyrelsesmedlem Herresenior
1985 Bestyrelse Herresenior
1986 Bestyrelse Herresenior
1987 Bestyrelse Herresenior
1988 Bestyrelse Herresenior
1989 Bestyrelse Herresenior
1990 Bestyrelse Herresenior
1991 Bestyrelse Herresenior og Bestyrelse støtteklubben
1992 Holdleder Herresenior og Bestyrelse støtteklubben
1993 Spillerformand Herresenior og Bestyrelse støtteklubben
1994 Bestyrelse Støtteklubben
1995 Bestyrelse Støtteklubben
1996 Bestyrelse Støtteklubben og Serviceudvalget
1997 Bestyrelse Støtteklubben og Serviceudvalget
1998 Bestyrelse Støtteklubben og Serviceudvalget
1999 Bestyrelse Støtteklubben og Serviceudvalget
2000 Serviceudvalget
2001 Serviceudvalget
2002 Serviceudvalget
2003 Serviceudvalget og Formand Fodboldvennerne
2004 Serviceudvalget og Formand Fodboldvennerne
2005 Serviceudvalget og Formand Fodboldvennerne
Luk