Menu

2022-23 Generalforsamling

image Generalforsamling
15. januar 2023 kl. 20:53

Generalforsamling Vorup FB's fodboldvenner

Fredag den 3.februar 2023 afholdes generalforsamling i fodboldvennerne dagsorden iht vedtægterne

Her finder du indbydelsen ...

Tilmelding til spisning - kan ske på denne link

Er du ikke medlem ?? - så kan du heldigvis nå at indmelde dig og være med til støtte fodbolden i Vorup FB.

Dagsorden iht vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag,
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Håber at vi ser rigtigt mange af jer

Bestyrelsens Vorup FB's fodboldvenner

 

22.februar 2023: opdateret med
referat fra generalforsamlingen
vedtægter efter de vedtagne moderniseringer/justeringer

Luk